Gợi ý tìm kiếm

RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ

Rất nhiều rủi ro và chiêu thức lừa đảo tiềm tàng trong các phương thức thanh toán quốc tế, dẫn đến thất thoát tài sản. Doanh nghiệp xuất khẩu cần nâng cao cảnh giác, lựa chọn phương thức phù hợp và đối tác uy tín.

Năm 2022, 100 container điều trị giá tương đương 20 triệu USD đứng trước nguy cơ mất trắng khi xuất khẩu sang Italia theo phương thức D/P.

Năm 2023, một lần nữa nguy cơ mất trắng 05 container nông sản trị giá tương đương 500 ngàn USD khi xuất khẩu đi UAE cũng theo phương thức D/P.

Qua 2 ví dụ trong số rất nhiều trường hợp đã diễn ra, doanh nghiệp xuất khẩu cần lưu ý những rủi ro cụ thể trong từng phương thức thanh toán quốc tế để cân nhắc và lựa chọn phương thức thanh toán an toàn và phù hợp với hoạt động của doanh nghiệp.

Phương thức thanh toán

Rủi ro

TT

TT trả trước

• Không có rủi ro thanh toán(trường hợp thanh toán ứng trước 100%).

TT trả sau

• Người mua thanh toán sau khi nhận hàng. Viêc thanh toán tùy vào thiện chí của người mua, nhà xuất khẩu có thể không nhận được thanh toán.

Nhờ thu

D/P (Nhờ thu trả ngay)

• Nhà xuất khẩu có thể không nhận được thanh toán do người mua từ chối nhận bộ chứng từ (BCT) và không nhận lô hàng.

• Nhà xuất khẩu mất quyền kiểm soát và sở hữu đối với hàng hóa (B/L đích danh người mua/ B/L để trống) nếu BCT bị lừa đảo chiếm đoạt trong quá trình vận chuyển.

• Ngân hàng thu hộ không uy tín, không tuân theo tập quán quốc tế (giao BCT nhưng không thanh toán)

D/A (Nhờ thu trả chậm)

• BCT được giao cho người mua khi người mua chấp nhận thanh toán vào ngày đáo hạn. Tuy nhiên, vào ngày đáo hạn nhà xuất khẩu không nhận được tiền do người mua không thanh toán mặc dù đã nhận hàng.

L/C

L/C trả ngay - L/C trả chậm

• Chứng từ bất hợp lệ và ngân hàng phát hành từ chối thanh toán.

• Ngân hàng phát hành không uy tín, không tuân theo tập quán quốc tế (thường bắt bất hợp lệ sai để không thanh toán/trì hoãn thanh toán)


Doanh nghiệp xuất khẩu cần đặc biệt lưu ý trước khi chọn phương thức thanh toán như sau: 

✅NÊN tìm hiểu kỹ đối tác trước khi thực hiện giao dịch.

✅NÊN lựa chọn ngân hàng thu hộ và ngân hàng phát hành uy tín, xếp hạng tín nhiệm cao.

✅NÊN lựa chọn phương thức thanh toán như phương thức 100% TT ADVANCE  hoặc L/C hoặc kết kết hợp cả 2 phương thức này. 

❌KHÔNG NÊN sử dụng VẬN ĐƠN ĐỂ TRỐNG (to bearer B/L) và/hoặc VẬN ĐƠN ĐÍCH DANH (Straight B/L).

Hãy lập vận đơn THEO LỆNH NGÂN HÀNG (To order B/L). Việc này giúp trường hợp BCT bị thất lạc thì bên nắm giữ BCT không thể nhận hàng.

Để được tư vấn và hỗ trợ, Quý khách vui lòng liên hệ ACB gần nhất.