Gợi ý tìm kiếm

  • Trang chủ
  • /
    Thông báo
  • /Thông báo danh sách Quý khách hàng trúng giải Minigame "TÌM ĐƯỜNG ĐẾN CHÂU ÂU - RINH NGAY QUÀ CỰC NGẦU"

Thông báo danh sách Quý khách hàng trúng giải Minigame "TÌM ĐƯỜNG ĐẾN CHÂU ÂU - RINH NGAY QUÀ CỰC NGẦU"

Thời gian diễn ra minigame: Từ 18/08/2023

Xem minigame tại đây

STT Facebook Comment Date
DANH SÁCH TRÚNG GIẢI MINIGAME
1 Huy Nguyen A-9368Dung Trần Thị Mỹ Dung  Lê Nguyễn Nga 8/18/23 8:16:45 PM
2 Thi Thanh Thi Nguyen A- 188 Ngân Lê Nguyễn Nhật Trường 8/18/23 8:45:18 PM
3 Bùi Linh A - 312 Bác Sĩ Mỹ Nguyễn Phượngng 8/18/23 8:50:44 PM
4 Na Na A - 1978  Trang Doan Linh Bùi 8/18/23 10:04:55 PM
5 Hoàng Diệu Trang A - 258 Mèo Lười Thu Ngân Vũ 8/18/23 10:27:43 PM
6 Nguyễn Như Ngọc A -191 Nguyễn Viết Tiến Ngân 8/18/23 10:49:56 PM
7 Nguyễn Thị Thu Hà A-511 Ngọc Hà Tiểu Yếnn 8/19/23 1:35:26 PM
8 Anh Mai Phương A-256 Phương LiênLê Thị Mộng Thi 8/19/23 2:50:25 PM
9 Phương Liên A-256 Hân Cao Nhu Thai Pham Y 8/19/23 4:43:45 PM
10 Lien Ho A-387 Mai Nguyen Phuong Quyên Quyên 8/19/23 11:22:19 PM