Gợi ý tìm kiếm

Thông báo về Cookie

Hướng dẫn về Cookie

Cookie là các tệp văn bản nhỏ mà trang web gửi tới máy tính của bạn hoặc các thiết bị kết nối Internet khác để nhận dạng duy nhất trình duyệt của bạn hoặc lưu trữ thông tin hoặc cài đặt trong trình duyệt của bạn. Cookie cho phép chúng tôi nhận ra bạn khi bạn quay trở lại. Cookie cũng giúp chúng tôi cung cấp trải nghiệm tùy chỉnh và có thể cho phép chúng tôi phát hiện một số loại gian lận nhất định.

“Cookie” được đề cập trong Thông báo về Cookie này sẽ bao gồm tất cả các kỹ thuật và công nghệ tương tự, kể cả web beacon và tệp nhật ký. Web beacon là một hình ảnh đồ họa nhỏ hoặc một mã lập trình web khác (cũng được gọi là “hình ảnh GIF rõ ràng” hoặc “pixel tag”) mà có thể được đặt vào các trang web và tin nhắn của chúng tôi.

 

Chúng tôi sử dụng các loại cookie nào?

Về cơ bản, chúng tôi sử dụng bốn loại cookie khác nhau như sau:

(1) Cookie cần thiết – Đây là các cookie rất cần thiết để cung cấp cho Quý khách các dịch vụ mà Quý khách đã yêu cầu. Chúng tôi có thể sử dụng Cookie cần thiết để xác thực người dùng và ngăn chặn việc sử dụng gian lận tài khoản người dùng. Với các cookie này, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho Quý khách các dịch vụ như tạo điều kiện để Quý khách giao tiếp trên mạng hoặc cung cấp các dịch vụ trực tuyến Quý khách đã yêu cầu. Nếu các cookie này bị tắt, chúng tôi sẽ không thể cung cấp cho Quý khách các dịch vụ mà Quý khách đã yêu cầu.

(2) Cookie phân tích – Đây là các cookie dùng để tính tần suất Quý khách truy cập website của chúng tôi và cách thức Quý khách sử dụng website của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin này để hiểu được cách thức người dùng tương tác với website của chúng tôi cũng như để cải tiến website, các ứng dụng của chúng tôi sao cho người dùng có được trải nghiệm tốt hơn. Chúng tôi thu thập các thông tin như là các trang nào của chúng tôi được truy cập nhiều nhất và thông tin nhân khẩu học người dùng. Chúng tôi có thể sử dụng các cookie bên thứ ba để hỗ trợ hiệu suất thực hiện. Ví dụ, Cookie của Google Analytics cho chúng tôi các thông tin như về việc tương tác của Quý khách với các trang của chúng tôi và Quý khách có tải nội dung gì từ website của chúng tôi hay không.

(3) Cookie chức năng – Đây là các cookie dùng để nhận diện Quý khách và ghi nhớ các tùy chọn ưa thích của Quý khách khi Quý khách truy cập lại website của chúng tôi, để chúng tôi có thể chuẩn bị cho Quý khách một trải nghiệm được cá nhân hóa tốt hơn. 

(4) Cookie quảng cáo – Đây là các cookie thu thập thông tin về truy cập của Quý khách vào website của chúng tôi, kể cả những nội dung Quý khách đã xem cũng như các thông tin về thiết bị, kiểu trình duyệt và tùy chọn ưa thích của Quý khách. Các cookie này điều chỉnh các hình thức marketing trực tuyến của chúng tôi cho phù hợp với các nhu cầu và sở thích cụ thể của Quý khách.

 

Quý khách có thể lựa chọn làm gì đối với cookie?

Nếu muốn xóa cookie hoặc yêu cầu trình duyệt web của Quý khách xóa hoặc từ chối cookie, Quý khách có thể thực hiện bước sau:

Quý khách có thể quản lý các cookie mà Quý khách cho phép trên máy tính của mình thông qua trình duyệt internet đang sử dụng và sẽ được thông báo mỗi lần trước khi trình duyệt web của Quý khách lưu cookie vào máy tính của Quý khách. Hầu hết các trình duyệt web đều được cài đặt để mặc định chấp nhận cookie một cách tự động. Quý khách có thể chỉnh sửa cài đặt mặc định này bằng cách chọn cài đặt trình duyệt không chấp nhận cookie.

Đối với Cookie quảng cáo, Quý khách có thể thay đổi các tùy chọn của mình về cookie bên thứ ba cho mục đích phân tích và marketing trực tuyến bằng cách xóa cookie trong trình duyệt của Quý khách. Xin lưu ý rằng khi thực hiện như vậy, Quý khách có thể thấy các quảng cáo khác không phù hợp với mình.

Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu Quý khách xóa hoặc từ chối Cookie cần thiết, Cookie chức năng hoặc Cookie phân tích, Quý khách có thể không sử dụng được tất cả các tính năng chúng tôi dành cho Quý khách hoặc lưu trữ sở thích của Quý khách, và một số trang của chúng tôi có thể không được hiển thị đúng. Có thể không phải tất cả mọi chức năng của website chúng tôi đều được dành cho Quý khách, và với một số chức năng riêng Quý khách có thể chỉ được sử dụng ở phạm vi giới hạn.

Thông báo về Cookie này có thể được thay đổi theo từng thời điểm.