Gợi ý tìm kiếm

ACB JCB Gold

ACB

Công cụ đắc lực đáp ứng nhu cầu tài chính ngắn hạn

So sánh thẻ
ACBACB

Miễn phí rút tiền mặt

Miễn phí rút tiền mặt và rút đến 100% hạn mức tại tất cả ATM và Chi nhánh/Phòng Giao dịch ACB trên toàn quốc

Lãi suất 28%

Lãi suất trong hạn 28% thấp nhất thị trường. Công cụ đắc lực phục vụ nhu cầu tài chính ngắn hạn

Trả góp 0%

Trả góp giao dịch rút tiền mặt: 0% lãi, phí hấp dẫn. Chia nhỏ thanh toán, nhẹ gánh chi tiêu

Quyền lợi

  • Miễn phí rút tiền mặt tại tất cả ATM và Chi nhánh/Phòng giao dịch ACB trên toàn quốc. Lãi suất trong hạn 28% hấp dẫn.
  • Hạn mức rút tiền mặt đến 100% hạn mức tín dụng
  • Phí rút tiền mặt tại ATM khác ACB thấp, chỉ 2% số tiền giao dịch, tối thiểu 30.000 VNĐ
  • Trả góp 0% lãi phí hấp dẫn: Trả góp chủ động qua ứng dụng ACB ONE - Trả góp tại đối tác liên kết - Trả góp giao dịch rút tiền mặt
  • Miễn lãi đến 45 ngày, chi tiêu trước thanh toán sau chỉ từ 5% số tiền sử dụng hàng tháng. Phí thường niên: 400.000 VNĐ

Tính năng

  • Thanh toán Contactless và chip chuẩn EMV: Chỉ cần CHẠM hoặc vẫy nhẹ thẻ lên thiết bị chấp nhận thẻ (máy POS) để thanh toán
  • Công nghệ 3D Secure: Sử dụng thẻ an toàn với dịch vụ xác thực giao dịch thẻ trực tuyến bằng mật khẩu OTP.

Yêu cầu

  • Cá nhân là công dân Việt Nam/Nước ngoài từ 18 đến 67 tuổi cư trú tại Việt Nam thỏa các điều kiện xét cấp thẻ tín dụng JCB Gold theo quy định của ACB

Biểu phí thẻ tín dụng ACB

Khám phá chi tiết biểu phí thẻ tại đây