Gợi ý tìm kiếm

ACB Visa Business Debit

ACB

Tận hưởng tính năng hoàn tiền và hàng trăm ưu đãi hấp dẫn từ ACB và Visa

ACBACB

Thanh toán trong và ngoài nước

Giao dịch thanh toán thuận tiện tại ATM/CDM/E-Commerce/POS/Tại quầy

Bảo mật thẻ an toàn

An tâm giao dịch với công nghệ thẻ chip chuẩn EMV, công nghệ bảo mật 3D secure, thuận tiện với công nghệ contactless

Quyền lợi

  • Hoàn tiền 1% mọi giao dịch qua thẻ đến 120.000.000 đồng/năm/doanh nghiệp
  • Miễn phí thường niên năm đầu
  • Hàng trăm ưu đãi hấp dẫn trong lĩnh vực kinh doanh, tài chính, du lịch...

Tính năng

  • Đa dạng gói hạn mức giao dịch theo từng cá nhân sử dụng thẻ
  • Thẻ chip chuẩn EMV, công nghệ Contactless và 3D Secure giúp bảo mật thông tin trên thẻ, an toàn hơn khi giao dịch.
  • Thuận tiện thanh toán đa kênh: ATM/CDM, POS, tại quầy, trực tuyến E-Commerce tại các sàn thương mại điện tử

Yêu cầu/ Điều kiện

  • Tất cả các Doanh nghiệp hoạt động hợp phát tại Việt Nam​

Tài liệu khách hàng cần tham khảo

0