Gợi ý tìm kiếm

ACB Napas Business Debit

ACB

Độc quyền thanh toán phí dịch vụ Cảng Biển

ACBACB

Thanh toán độc quyền phí Cảng biển

Sử dụng thẻ Napas thanh toán trực tuyến phí dịch vụ tại một số Cảng biển

Bảo mật thanh toán đa kênh

Thanh toán an toàn đa kênh với mật khẩu từng giao dịch (DV Napas Ecommerce)

Quyền lợi

  • Độc quyền thanh toán trực tuyến phí dịch vụ tại một số Cảng biển
  • Bảo mật thanh toán đa kênh: thanh toán an toàn đa kênh với mật khẩu từng giao dịch (DV Napas Ecommerce)

Tính năng

  • Tiện lợi thanh toán đa kênh: ATM, POS, trực tuyến E-Commerce tại các sàn thương mại điện tử nội địa.
  • Rút tiền mặt lên đến 50 triệu đồng/lần. Miễn phí rút tại máy ACB.
  • Chủ động nộp tiền mặt mọi lúc, mọi nơi không giới hạn số tiền tại CDM ACB
  • Chuyển khoản lên đến 100 triệu đồng/lần

Yêu cầu/ Điều kiện

  • Doanh nghiệp vừa và nhỏ được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam

Tài liệu khách hàng cần tham khảo

0

Liên hệ

  • CN/PGD ACB gần nhất với quý khách, tại đây
  • Hoặc trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - (028) 38 247 247-1800 57 77 75