Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Chủ động quản lý và điều chỉnh hạn mức giao dịch thẻ qua ứng dụng ACB ONE – tính năng hoàn toàn mới sẽ được ra mắt trong tháng 11. Tìm hiểu ngay.

Thông tin

Nhằm tạo thuận lợi và đáp ứng nhu cầu quản lý, điều chỉnh hạn mức giao dịch của thẻ nhanh chóng và dễ dàng, ACB sẽ triển khai tính năng “Chủ động điều chỉnh hạn mức giao dịch thẻ trên ACB ONE” trong tháng 11.2023.

Với tính năng này, Quý khách có thể chủ động điều chỉnh các tính năng thẻ theo nhu cầu sử dụng trên ứng dụng ACB ONE, bao gồm: 

1. Bật/Tắt tính năng giao dịch thanh toán thẻ trực tuyến. 

2. Tùy chỉnh hạn mức giao dịch bao gồm số tiền và số lần giao dịch tối đa theo ngày hoặc theo từng lần giao dịch, lên tới 2 tỷ đồng và/hoặc 999 giao dịch/ngày, áp dụng cho:

  • Hạn mức giao dịch thanh toán. 
  • Hạn mức giao dịch thanh toán thẻ trực tuyến. 
  • Hạn mức sử dụng thẻ phụ thẻ tín dụng.

Thẻ áp dụng

Tất cả thẻ cá nhân ACB ( loại trừ thẻ từ, thẻ Visa Business, thẻ trực tuyến chưa nâng cấp Video Call hoặc KYC tại CN/PGD ACB (*) )

(*) Thẻ trực tuyến chưa nâng cấp Video Call hoặc KYC tại CN/PGD ACB chỉ có thể sử dụng tính năng Bật/Tắt giao dịch thanh toán trực tuyến, không thể tùy chỉnh hạn mức giao dịch.

  • Từ ngày 03.11.2023

Cách sử dụng tính năng

1. Cách sử dụng tính năng Bật/Tắt giao dịch thanh toàn trực tuyến TẠI ĐÂY

2. Cách sử dụng tính năng cài đặt hạn mức giao dịch thanh toán TẠI ĐÂY

3. Cách sử dụng tính năng cài đặt hạn mức Giao dịch thanh toán trực tuyến TẠI ĐÂY

4. Cách sử dụng tính năng Cài đặt Hạn mức thẻ tín dụng phụ TẠI ĐÂY