Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Tài khoản nhận lương dành cho cá nhân

Miễn phí trọn đời khi mở tài khoản nhận lương tại ACB

Quyền lợi

 • Miễn phí trọn đời phí quản lý tài khoản/ phí thường niên thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng
 • Miễn phí chuyển tiền Online tất cả ngân hàng
 • Bảo vệ đến 200 triệu chỉ với phí bảo hiểm 75.000đ/năm

Tính năng

 • Loại tiền: VND
 • Kỳ hạn: không kỳ hạn
 • Số dư tối thiểu: không yêu cầu
 • Các loại giao dịch:
  • Nhận tiền, chuyển tiền trong vòng 1 phút trên ACB ONE
  • Kết nối với thẻ ghi nợ nội địa và quốc tế
  • Giao dịch rút tiền, chuyển tiền tại máy ATM/ CRM
  • Thanh toán hóa đơn
  • Gửi tiền Online tự chọn số ngày gửi với lãi suất cao hơn đến 0,1%/năm so với tại quầy
 • Đa dạng kênh giao dịch, tận hưởng các giao dịch hàng ngày dễ dàng ngay hôm nay
ACB

Mở tài khoản trực tuyến ngay