Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Lãi suất cho vay

LÃI SUẤT CHO VAY BÌNH QUÂN
(Kỳ tháng 06/2024)

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) công bố lãi suất bình quân của các khoản vay mới giải ngân trong kỳ tháng 06/2024 như sau: 

Lãi suất cho vay bình quân (*) 

6,66%/năm 

Chênh lệch lãi suất tiền gửi cho vay bình quân (**) 

3,08%/năm 

(*) Quý khách lưu ý đây là lãi suất cho vay bình quân của ACB, không phải là lãi suất áp dụng đối với từng khoản vay cụ thể. Quý khách vui lòng liên hệ Chi nhánh hoặc Phòng Giao dịch gần nhất để được tư vấn và biết thêm thông tin chi tiết về các chương trình tín dụng, chương trình ưu đãi của ACB. 

(**) Chênh lệch lãi suất chưa bao gồm chi phí dự trữ bắt buộc, dự trữ thanh khoản, bảo hiểm tiền gửi, chi phí hoạt động và dự phòng rủi ro tín dụng.