Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Tích lũy Tương Lai

"Gửi góp" linh hoạt nhận lãi cực đã

Quyền lợi

  • Sinh lời tối đa: Hưởng lãi suất hấp dẫn theo từng khoản tiền gửi và cố định đến ngày đáo hạn

Tính năng

  • Tiết kiệm số hóa: Trích ống heo hàng tháng với tính năng tự động tại ACB ONE
  • Linh hoạt gửi thêm: Dễ dàng nộp thêm tiền vào tài khoản bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu
  • Tạo sổ tích lũy đầu đời cho Con: Tích lũy dành cho mọi độ tuổi, đặc biệt Cha mẹ có thể mở sổ mang tên Con

Điều kiện

  • Loại tiền gửi: VND
  • Kỳ hạn: 12, 18, 24, 36, 60 tháng – Lãi cuối kỳ
  • Mức gửi mở sổ tối thiểu: 1.000.000 VND (Một triệu đồng)
  • Mức gửi các lần tiếp theo tối thiểu: 500.000 VND (Năm trăm nghìn đồng)
ACB

Mở ngay tài khoản Tích Lũy Tương Lai

100% Online - thao tác dễ dàng