Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Dịch vụ nhận tiền Ria

Nhận tiền nhanh chóng, dễ dàng, linh hoạt cùng dịch vụ Ria (11 số)

Quyền lợi

  • Không chịu thuế, phí khi khách hàng nhận tiền

Tính năng

  • Nhận tiền nhanh chóng trong vòng vài phút tại hệ thống Chi nhánh/Phòng giao dịch của ACB và hệ thống Đại lý chi, trả ngoại tệ trực thuộc ACB
  • Nhận tiền bằng USD hoặc VND
  • Thủ tục dễ dàng, nhanh chóng

Điều kiện

  • Khách hàng cung cấp: Mã số nhận tiền (11 số)/Giấy tờ tùy thân (Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu)/Thông tin cuộc tiền.