Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Giao dịch ngoại tệ kỳ hạn (FORWARD)

Bảo hiểm rủi ro tỷ giá

Điểm nổi bật

Bảo hiểm tỷ giá
Bảo vệ doanh nghiệp trước rủi ro biến động về tỷ giá
Hoạch định
Quản lý dòng tiền hiệu quả, hỗ trợ hoạch định tài chính doanh nghiệp
Miễn phí
Không phí giao dịch

Đặc điểm

Định nghĩa sản phẩm

Giao dịch ngoại tệ kỳ hạn (Forward) là giao dịch mua bán ngoại tệ theo tỷ giá được xác định vào ngày giao dịch, có hiệu lực thanh toán vào một ngày xác định ở tương lai trong vòng từ 03 ngày làm việc đến 365 ngày kể từ ngày giao dịch

Liên hệ

Quý khách hàng cần tư vấn, hãy liên hệ với chúng tôi thông qua:

  • Chi nhánh/Phòng giao dịch ACB gần nhất; hoặc
  • Tổng đài Dịch Vụ Khách Hàng: 1900 54 54 86 và (028) 38 247 247
Biểu mẫu
  • Hợp đồng mua ngoại tệ kỳ hạn
  • Hợp đồng bán ngoại tệ kỳ hạn

Định nghĩa sản phẩm

Giao dịch ngoại tệ kỳ hạn (Forward) là giao dịch mua bán ngoại tệ theo tỷ giá được xác định vào ngày giao dịch, có hiệu lực thanh toán vào một ngày xác định ở tương lai trong vòng từ 03 ngày làm việc đến 365 ngày kể từ ngày giao dịch

ACB bán ngoại tệ kỳ hạn

Chứng từ chứng minh mục đích sử dụng, thể hiện số lượng, loại ngoại tệ và thời điểm thanh toán.

Hợp đồng bán ngoại tệ kỳ hạn.

Ưu điểm sản phẩm

Bảo hiểm rủi ro biến động tỷ giá.

Giúp doanh nghiệp chủ động các kế hoạch tài chính.

Hồ sơ cần thiết

ACB mua ngoại tệ kỳ hạn

Chứng từ chứng minh nguồn tiền về trong tương lai.

Hợp đồng mua ngoại tệ kỳ hạn. 

ACB bán ngoại tệ kỳ hạn

Chứng từ chứng minh mục đích sử dụng, thể hiện số lượng, loại ngoại tệ và thời điểm thanh toán.

Hợp đồng bán ngoại tệ kỳ hạn.

Liên hệ

Quý khách hàng cần tư vấn, hãy liên hệ với chúng tôi thông qua

Chi nhánh/Phòng giao dịch ACB gần nhất; hoặc

Tổng đài Dịch Vụ Khách Hàng: 1900 54 54 86 và (028) 38 247 247

Biểu mẫu

0