Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Giao dịch ngoại tệ giao ngay (SPOT)

Thủ tục nhanh chóng, đáp ứng nhu cầu tức thời - tận dụng cơ hội thị trường

Nổi bật

Cạnh tranh
Tỷ giá hấp dẫn.
Đa dạng
Giao dịch đa dạng với hơn 28 loại ngoại tệ (Đô la Mỹ - USD, Euro - EUR, Bảng Anh - GBP, Đô la Úc - AUD...)
Kịp thời
Thủ tục nhanh chóng, đáp ứng kịp thời nhu cầu thanh toán

Đặc điểm

Định nghĩa sản phẩm

Giao dịch ngoại hối giao ngay (SPOT) là giao dịch mà khách hàng và ACB xác định mua hoặc bán một lượng ngoại tệ theo tỷ giá giao ngay tại thời điểm giao dịch và thanh toán ngay trong ngày hoặc trong vòng hai (02) ngày làm việc tiếp theo.

Hồ sơ cần thiết

ACB mua ngoại tệ của khách hàng: Ủy nhiệm chi/Hợp đồng mua ngoại tệ giao ngay

ACB bán ngoại tệ cho khách hàng: khách hàng cung cấp giấy tờ chứng minh mục đích sử dụng theo quy định hiện hành về quản lý ngoại hối:

  • Bộ chứng từ thanh toán quốc tế
  • Giấy đề nghị ACB bán ngoại tệ/Hợp đồng bán ngoại tệ giao ngay.
Biểu mẫu

Ủy nhiệm chi

Giấy đề nghị ACB bán ngoại tệ

Hợp đồng mua ngoại tệ giao ngay

 

Định nghĩa sản phẩm

Giao dịch ngoại tệ giao ngay (SPOT) là giao dịch mà khách hàng và ACB xác định mua hoặc bán một lượng ngoại tệ theo tỷ giá giao ngay tại thời điểm giao dịch và thanh toán ngay trong ngày hoặc trong vòng hai (02) ngày làm việc tiếp theo.

Hồ sơ cần thiết

ACB mua ngoại tệ của khách hàng:

Ủy nhiệm chi/Hợp đồng mua ngoại tệ giao ngay.

ACB bán ngoại tệ cho khách hàng: khách hàng cung cấp giấy tờ chứng minh mục đích sử dụng theo quy định hiện hành về quản lý ngoại hối:

  • Bộ chứng từ thanh toán quốc tế
  • Giấy đề nghị ACB bán ngoại tệ/Hợp đồng bán ngoại tệ giao ngay.

Liên hệ

Quý khách hàng cần tư vấn, hãy liên hệ với chúng tôi thông qua:

Chi nhánh/Phòng giao dịch ACB gần nhất; hoặc 

Tổng đài Dịch Vụ Khách Hàng: 1900 54 54 86 và (028) 38 247 247

Biểu mẫu

0