Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Chuyển tiền nước ngoài

Nhắn gửi yêu thương đến 5 châu - không lo âu phí

Quyền lợi

  • Chuyển nhận tiền nước ngoài nhanh chóng
  • Ưu đãi phí: phí chuyển tiền cạnh tranh và tỷ giá ưu đãi khi mua ngoại tệ chuyển tiền. Đặc biệt giảm 50% phí chuyển tiền dành tặng khách hàng ưu tiên
  • Linh hoạt nhận tiền bằng USD hoặc VND tùy theo nhu cầu

Tính năng

  • Nhận tiền không hạn chế và không cần khai báo nguồn gốc số tiền
  • Tiền chuyển về tài khoản ACB ngay lập tức

Điều kiện

Hồ sơ chuyển tiền nước ngoài gồm:

  • Bản chính CMND/CCCD/Hộ chiếu
  • Giấy chứng minh quan hệ nhân thân: hộ khẩu, khai sinh
  • Giấy tờ chứng minh mục đích chuyển tiền nước ngoài
  • Cung cấp các thông tin người nhận: Họ tên, số tài khoản, Tên ngân hàng, Swiftcode

Thông tin chuyển nhận tiền qua Swift/Money Receive through SWIFT

ASIA COMMERCIAL JOINT STOCK BANK

Address: 442 Nguyen Thi Minh Khai Street, District 3, Ho Chi Minh City, Viet Nam

Swift code: ASCBVNVXXXX