Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Vay dự án tài trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ làm chủ - WSMES (ADB)

Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ làm chủ bị ảnh hưởng bất lợi bởi dịch bệnh để phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh trong khuôn khổ của dự án (PAM).

Quyền lợi

  • Phương thức hỗ trợ phí linh hoạt đối với khoàn vay ngắn hạn/trung dài hạn

Tính năng

  • Hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp.
  • Phương thức hỗ trợ phí linh hoạt và thời hạn vay phù hợp quy định NHNN
  • Hỗ trợ DNVVN có phụ nữ làm chủ dễ dàng tiếp cận nguồn vốn ngân hàng để phát triển sản xuất kinh doanh.

Yêu cầu/ Điều kiện

  • Doanh nghiệp vừa và nhỏ có phụ nữ làm chủ được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.
  • Thỏa một số điều kiện khác

Liên hệ

  • CN/PGD ACB gần nhất với quý khác, tại đây
  • Hoặc trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - (028) 38 247 247-1800 57 77 75