Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Đầu tư tài sản cố định/ Dự án

Thanh toán các chi phí đầu tư mới hoặc mở rộng để sửa chữa, nâng cấp văn phòng làm việc, nhà xưởng, nhà kho, thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải

Nổi bật

- Linh hoạt lựa chọn phương thức trả nợ gốc

Khách hàng được linh hoạt lựa chọn phương thức trả nợ gốc: trả đều/ không đều tùy theo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh.

- Tư vấn và cung cấp giải pháp tài chính phù hợp với tình hình hoạt động

Khách hàng được tư vấn và cung cấp giải pháp tài chính phù hợp với phương án đầu tư.

- Giảm áp lực về tài chính

Khách hàng được tài trợ lên đến 85% phương án vay vốn và làm giảm áp lực tài chính.

Đối tượng/doanh nghiệp

  • Khách hàng doanh nghiệp (không bao gồm cả doanh nghiệp tư nhân)

Đặc điểm

- Loại tiền cho vay: VND

- Thời gian cho vay: Thời hạn cho vay không vượt quá thời hạn hoạt động của dự án

- Thời gian ân hạn: Có thể ân hạn vốn gốc và/hoặc lãi vay tùy theo kết quả thẩm định dòng tiền của dự án

- Phương thức cho vay: từng lần

- Phương thức thu nợ: Lãi trả hàng tháng; Vốn gốc trả định kỳ hàng tháng/ quý/ 6 tháng

- Có thể ân hạn gốc và/hoặc lãi

Lợi ích/tiện ích

- Khách hàng có thể  thế chấp bằng chính tài sản hình thành từ vốn vay.

- Đáp ứng nhu cầu vốn trung dài hạn theo dự án/phương án vay vốn.

- Được tư vấn và cung cấp giải pháp tài chính phù hợp với tình hình hoạt động của DN

Liên hệ

  • Vui lòng liên hệ Chi nhánh/ PGD ACB gần nhất để được tư vấn cụ thể, hoặc
  • Trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - 028 38 247 247  - 1800 57 77 75