Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

UPAS L/C (L/C trả chậm thanh toán trả ngay)

Khách hàng được trả chậm cho ACB - Đối tác nước ngoài nhận được thanh toán ngay

Quyền lợi

  • Giải pháp tối ưu và linh hoạt tài chính
  • Được tư vấn điều khoản rủi ro của L/C, các tập quán, thông lệ quốc tế
  • Được kiểm tra bộ chứng từ giao hàng hợp lệ
  • Được hỗ trợ tài chính với chương trình tài trợ nhập khẩu

Tính năng

  • Thời hạn trả chậm L/C đến 180 ngày
  • Ngân hàng đại lý của ACB sẽ thanh toán ngay cho người thụ hưởng

Yêu cầu/ Điều kiện

  • Doanh nghiệp nhập khẩu theo phương thức L/C

Tài liệu khách hàng cần tham khảo

0

Liên hệ

  • CN/PGD ACB gần nhất với quý khách, tại đây
  • Hoặc trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - (028) 38 247 247-1800 57 77 75