Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Tra soát bộ chứng từ xuất khẩu

Tra soát bộ chứng từ xuất khẩu trực tuyến qua ACB ONE BIZ - Chủ động - Kịp thời

Quyền lợi

  • Chủ động theo dõi tiến độ xử lý bộ chứng từ xuất khẩu đã xuất trình tại ACB
  • Cập nhật kịp thời tình trạng vận chuyển bộ chứng từ xuất khẩu tại công ty chuyển phát nhanh

Tính năng

Tra soát bộ chứng từ xuất khẩu xuất trình tại ACB

Liên hệ

  • CN/PGD ACB gần nhất với quý khách, tại đây
  • Hoặc trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - (028) 38 247 247-1800 57 77 75