Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Tài trợ xuất nhập khẩu trọn gói

Hỗ trợ vốn cho Doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu để phục vụ hoạt động xuất khẩu

Quyền lợi

 • Đáp ứng trọn gói nhu cầu vay vốn phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu của Doanh nghiệp
 • Được tư vấn và cung cấp giải pháp tài chính phù hợp với tình hình hoạt động của Doanh nghiệp

Tính năng

 • Thời hạn tài trợ

Thời hạn tài trợ linh hoạt theo thời hạn thực hiện Hợp đồng/ dòng tiền trả nợ của khách hàng.

 • Loại tiền vay

VND, USD

 • Phương thức cho vay

Hạn mức/ từng lần

 • Phương thức thanh toán đa dạng

Chấp nhận tài trợ tất cả các phương thức thanh toán: L/C, D/P, D/A, T/T, CAD

 • Tỷ lệ tài trợ

Đến 95% trị giá hợp đồng xuất khẩu, hoặc 98% trị giá L/C xuất khẩu, hoặc 100% trị giá hối phiếu/trị giá bộ chứng từ xuất khẩu

Yêu cầu/ Điều kiện

 • Doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu, có nguồn thu ngoại tệ từ sản xuất kinh doanh.
 • Có nhu cầu bổ sung vốn lưu động ngắn hạn nhằm thực hiện đơn hàng xuất khẩu

Liên hệ

 • CN/PGD ACB gần nhất với quý khách, tại đây
 • Hoặc trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - (028) 38 247 247-1800 57 77 75