Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Tài trợ xuất khẩu trước giao hàng

Hỗ trợ vốn cho Doanh nghiệp để thực hiện đơn hàng xuất khẩu đã ký

Quyền lợi

  • Đáp ứng các nhu cầu vốn cho doanh nghiệp để thực hiện đơn hàng xuất khẩu

Doanh nghiệp có thể được tài trợ không cần tài sản bảo đảm

Tính năng

  • Thời hạn tài trợ

Thời hạn tài trợ linh hoạt theo thời hạn thực hiện Hợp đồng/ dòng tiền trả nợ của khách hàng.

  • Loại tiền vay

VND, USD

  • Phương thức cho vay

Hạn mức/ từng lần

  • Phương thức thanh toán đa dạng

Chấp nhận tài trợ tất cả các phương thức thanh toán: L/C, D/P, D/A, T/T, CAD

Tỷ lệ tài trợ cao

Đến 95% trị giá hợp đồng xuất khẩu, hoặc 98% trị giá L/C xuất khẩu

Yêu cầu/ Điều kiện

  • Doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu, có nguồn thu ngoại tệ từ sản xuất kinh doanh.
  • Có nhu cầu bổ sung vốn lưu động ngắn hạn nhằm thực hiện đơn hàng xuất khẩu
  • Xuất trình Hợp đồng/L/C xuất khẩu

Liên hệ

  • CN/PGD ACB gần nhất với quý khách, tại đây
  • Hoặc trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - (028) 38 247 247-1800 57 77 75