Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Tài trợ thế chấp lô hàng

Hỗ trợ vốn cho Doanh nghiệp để mua hàng hóa phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và thế chấp bằng chính lô hàng này

Quyền lợi

 • Tài trợ vốn để nhập khẩu hàng hóa ở nước ngoài
 • Tài sản bảo đảm bằng chính lô hàng
  • Được trả nợ và giải chấp hàng nhiều lần trong thời gian vay.

Tính năng

 • Mặt hàng tài trợ đa dạng:

Hạt nhựa; Thép; Ôtô nguyên chiếc; Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi

 • Tỷ lệ tài trợ cao:

Đến 80% giá trị lô hàng

 • Phương thức thanh toán đa dạng:

Chấp nhận tài trợ cho nhiều phương thức thanh toán: L/C, T/T trả sau, D/P, chuyển tiền trả sau trong nước

 • Thời hạn cho vay:

Đến 6 tháng

 • Loại tiền vay:

VND

Yêu cầu/ Điều kiện

Doanh nghiệp (không bao gồm doanh nghiệp tư nhân) được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam

Liên hệ

 • CN/PGD ACB gần nhất với quý khách, tại đây
 • Hoặc trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - (028) 38 247 247-1800 57 77 75