Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Tài trợ nhập khẩu

Hỗ trợ vốn cho Doanh nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu thanh toán tiền nhập khẩu nguyên vật liệu, hàng hóa và dịch vụ.

Quyền lợi

  • Đáp ứng các nhu cầu vốn cho doanh nghiệp để nhập khẩu hàng hóa/dịch vụ
  • Được tư vấn miễn phí các hồ sơ thanh toán quốc tế.
  • Được hưởng các chương trình ưu đãi lãi suất của ACB trong từng thời kỳ dành cho khách hàng nhập khẩu

Tính năng

  • Phương thức thanh toán đa dạng

Chấp nhận tất cả các phương thức thanh toán: L/C, D/P, D/A, T/T, CAD

  • Thời hạn cho vay: đến 12 tháng
  • Loại tiền vay: USD, VND

Yêu cầu/ Điều kiện

  • Doanh nghiệp (không bao gồm doanh nghiệp tư nhân) được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam

Liên hệ

  • CN/PGD ACB gần nhất với quý khách, tại đây
  • Hoặc trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - (028) 38 247 247-1800 57 77 75