Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Nhận tiền chuyển đến

Nhận tiền bằng nhiều loại ngoại tệ từ nhiều quốc gia trên thế giới

Quyền lợi

  • Nhận tiền nhanh chóng
  • Thông tin bảo mật

Tính năng

  • Báo có tự động
  • Bán ngoại tệ với tỷ giá cạnh tranh
  • Mức phí ưu đãi

Yêu cầu/ Điều kiện

  • Doanh nghiệp có nguồn tiền chuyển về từ nước ngoài.

Thông tin cần thiết cung cấp cho đối tác:

Account Name: ………………………..

Account Number:………………………

Beneficiary Bank: Asia Commercial Bank (ACB)

442 Nguyen Thi Minh Khai Street, District 3, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

SWIFT CODE: ASCBVNVX 

Tài liệu khách hàng cần tham khảo

0

Liên hệ

  • CN/PGD ACB gần nhất với quý khách, tại đây
  • Hoặc trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - (028) 38 247 247-1800 57 77 75