Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Chuyển dụng tín dụng thư

Chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ trị giá L/C đến cho một hay nhiều người thụ hưởng

Quyền lợi

  • Người thụ hưởng thứ nhất được đảm bảo thanh toán khi bộ chứng từ phù hợp
  • Được tư vấn về các điều khoản đặc biệt của L/C, giảm thiểu rủi ro phát sinh
  • Được kiểm tra tính hợp lệ của bộ chứng từ

Tính năng

  • Phù hợp với các doanh nghiệp làm trung gian môi giới xuất khẩu (người thụ hưởng thứ nhất)
  • Khách hàng không cần hạn mức tín dụng khi thực hiện phát hành L/C chuyển nhượng cho người thụ hưởng thứ hai

Yêu cầu/ Điều kiện

  • Doanh nghiệp có thể chuyển nhượng toàn bộ hoặc chuyển nhượng từng phần (có thay thế chứng từ hoặc không thay thế chứng từ;
  • ACB là ngân hàng thông báo L/C và là ngân hàng được phép thương lượng hoặc được chỉ định là ngân hàng chuyển nhượng

Liên hệ

  • CN/PGD ACB gần nhất với quý khách, tại đây
  • Hoặc trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - (028) 38 247 247-1800 57 77 75