Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

CAD nhập khẩu

Mở tài khoản tín thác và phát hành Biên bản ghi nhớ để Doanh nghiệp gửi đối tác nước ngoài giao hàng. Nhận bộ chứng từ từ nước ngoài, thông báo và thực hiện thanh toán theo chỉ thị

Quyền lợi

  • Được tư vấn, kiểm tra bộ chứng từ
  • Được hỗ trợ tài chính với chương trình tài trợ nhập khẩu

Tính năng

  • Thủ tục đơn giản
  • Thông báo ngay khi nhận được bộ chứng từ
  • Giao chứng từ nhanh chóng
  • Thanh toán cho đối tác ngay khi giao chứng từ

Yêu cầu/ Điều kiện

Doanh nghiệp nhập khẩu theo phương thức CAD

Tài liệu khách hàng cần tham khảo

0

Liên hệ

  • CN/PGD ACB gần nhất với quý khách, tại đây
  • Hoặc trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - (028) 38 247 247-1800 57 77 75