Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Hoán đổi ngoại tệ (SWAP)

Phương thức giao dịch ngoại tệ ưu việt để cân đối thanh khoản các đồng tiền, bảo hiểm rủi ro biến động tỷ giá trong tương lai, tối đa hóa lợi nhuận của khách hàng. Với việc thực hiện đồng thời hai giao dịch mua và bán cùng một lượng ngoại tệ với ngày thanh toán khác nhau thì tỷ giá giao dịch, lượng ngoại tệ giao dịch và kỳ hạn thanh toán được xác định ngay tại thời điểm kí kết hợp đồng.

Quyền lợi

  • Cân đối thanh khoản các đồng tiền của doanh nghiệp bằng việc bán đồng tiền dư thừa tạm thời nhàn rỗi để lấy đồng tiền thiếu hụt sử dụng ngay.  
  • Bảo hiểm rủi ro biến động tỷ giá trong tương lai.  
  • Tối đa hóa lợi nhuận.

Tính năng

  • Bảo vệ doanh nghiệp trước rủi ro biến động về tỷ giá.
  • Quản lý dòng tiền hiệu quả, hỗ trợ hoạch định tài chính doanh nghiệp.
  • Không phí giao dịch.

Yêu cầu/ Điều kiện

  • Hồ sơ cần thiết:

Chứng từ chứng minh mục đích sử dụng ngoại tệ hoặc nguồn ngoại tệ về trong tương lai.

Hợp đồng hoán đổi ngoại tệ.

Tài liệu khách hàng cần tham khảo

0