Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Hoán đổi lãi suất một đồng tiền (INTEREST RATE SWAP)

Quý khách hàng có thể sử dụng công cụ tài chính này để chuyển đổi dòng tiền lãi thả nổi trong các giao dịch tài chính lấy dòng tiền lãi cố định hoặc ngược lại.

Quyền lợi

  • Giúp Doanh nghiệp phòng ngừa rủi ro biến động lãi suất  
  • Tối ưu hóa chi phí tài chính nhờ tận dụng xu hướng biến động thị trường  
  • Cơ cấu lại dòng tiền lãi theo loại lãi suất mong muốn của Doanh nghiệp

Tính năng

  • Dòng tiền trong giao dịch được thiết kế riêng để giải quyết nhu cầu phòng ngừa rủi ro của chính Doanh nghiệp.
  • Giá cả cạnh tranh, mang lại sự hài lòng cho Doanh nghiệp
  • Chuyên môn vững vàng, sẵn sàng tư vấn để giúp Doanh nghiệp nhận diện và phòng ngừa rủi ro biến động thị trường tài chính kịp thời

Yêu cầu/ Điều kiện

  • Hồ sơ cần thiết:

Hồ sơ giao dịch gốc (các giao dịch chịu rủi ro lãi suất) và các chứng từ liên quan  

Báo cáo tài chính gần nhất