Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Giao dịch ngoại tệ giao ngay (SPOT)

Cung cấp phương thức giao dịch ngoại tệ nhanh chóng, thủ tục đơn giản theo tỷ giá ngay tại thời điểm giao dịch và thanh toán ngay trong ngày hoặc trong vòng hai (02) ngày làm việc tiếp theo.

Quyền lợi

  • Đáp ứng nhanh chóng nhu cầu giao dịch ngoại tệ của khách hàng.  
  • Tỷ giá giao ngay cạnh tranh trên thị trường tại thời điểm giao dịch.  
  • Nhiều ưu đãi cho khách hàng giao dịch ngoại tệ, thủ tục đơn giản, thuận tiện.

Tính năng

  • Tỷ giá hấp dẫn, cạnh tranh trên thị trường.
  • Giao dịch đa dạng với hơn 28 loại ngoại tệ (Đô la Mỹ - USD, Euro - EUR, Bảng Anh - GBP, Đô la Úc - AUD...)
  • Thủ tục nhanh chóng, đáp ứng kịp thời nhu cầu thanh toán của Khách hàng.

Yêu cầu/ Điều kiện

1. ACB mua ngoại tệ của khách hàng:  

Ủy nhiệm chi/Hợp đồng mua ngoại tệ giao ngay.  

2. ACB bán ngoại tệ cho khách hàng: Khách hàng cung cấp giấy tờ chứng minh mục đích sử dụng theo quy định hiện hành về quản lý ngoại hối:      

Bộ chứng từ thanh toán quốc tế    

Giấy đề nghị ACB bán ngoại tệ/Hợp đồng bán ngoại tệ giao ngay.

Biểu mẫu

0