Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

ACB ONE CONNECT

Giải pháp dành cho Doanh nghiệp kết nối trực tiếp vào hệ thống Ngân hàng số ACB thực hiện giao dịch thông qua Open Banking API
ACB

Giải pháp kết nối trực tiếp vào hệ thống Ngân hàng số ACB qua Open Banking API

Giúp Doanh nghiệp dễ dàng sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tài chính của ACB để gia tăng tiện ích giao dịch mỗi ngày

Quyền lợi

 • Kết nối chuẩn, đơn giản, nhanh chóng
 • Tự tạo tài khoản kết nối thử nghiệm miễn phí 
 • Hỗ trợ kỹ thuật từ ngân hàng miễn phí 
 • Tự động hóa vận hành kế toán, giảm chi phí 
 • Hợp tác với ngân hàng mở rộng kinh doanh

Tính năng

 • Tài chính: Truy vấn thông tin tài khoản, báo có/báo nợ tức thì
 • Quản lý dòng tiền: Thu hộ, chi hộ
 • Thanh toán: Thanh toán hóa đơn
 • Trung gian thanh toán: Kết nối, nạp, rút ví điện tử, tài khoản chứng khoán

Yêu cầu/ Điều kiện

Để có trải nghiệm kết nối tốt hơn, ACB khuyến khích khách hàng chuẩn bị:

 • Nhân sự kỹ thuật am hiểu về ngôn ngữ lập trình JAVA và Nodejs. 
 • Phần mềm, hệ thống có cơ chế bảo đảm AUTH02 và sử dụng kỹ thuật SSL/TLS 1.2 và 1.3 để mã hóa dữ liệu trên đường truyền.

Liên hệ

Để được hỗ trợ chi tiết, Quý Doanh nghiệp vui lòng liên hệ:

 • Website ACB ONE CONNECT: https://developer.acb.com.vn/
 • Phòng Phòng Chăm sóc và dịch vụ khách hàng: 1900 54 54 86 - (028) 38 247 247 - 1800 57 77 75