Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Bảo lãnh ra nước ngoài

ACB phát hành cam kết bảo lãnh nhằm bảo đảm thực hiện các nghĩa vụ cam kết của Quý khách hàng đối với đối tác ngoài nước

Quyền lợi

 • Tăng độ tin cậy, uy tín đối với đối tác và tăng khả năng thành công của giao dịch
 • Bảo lãnh do ACB phát hành có độ tin cậy cao, được chấp nhận rộng rãi.
 • ACB tư vấn, lựa chọn phương thức bảo lãnh phù hợp.
 • Mức phí cạnh tranh, hợp lý

Tính năng

 • ACB bảo lãnh để đảm bảo cho việc thực hiện các nghĩa vụ đã thỏa thuận với đối tác, giúp Quý khách hàng đủ điều kiện tham gia giao dịch cơ sở.
 • ACB bảo lãnh cho các nghĩa vụ hợp pháp của Quý khách hàng với đối tác như: bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh bảo hành, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước…
 • Loại tiền bảo lãnh: ngoại tệ
 • Thời hạn bảo lãnh: theo đề nghị của doanh nghiệp và phù hợp với chứng từ phát sinh nghĩa vụ bảo lãnh
 • Tài sản bảo đảm linh hoạt như bất động sản, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải, số dư tiền gửi…

Yêu cầu/ Điều kiện

 • Khách hàng thỏa quy định của ACB và quy định của pháp luật

Tài liệu khách hàng cần tham khảo

0

Liên hệ

 • CN/PGD ACB gần nhất với quý khách, tại đây
 • Hoặc trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - (028) 38 247 247-1800 57 77 75