Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Bảo hiểm xe cơ giới

Bảo hiểm cho những thiệt hại về vật chất đối với thân vỏ xe hoặc trách nhiệm dân sự của chủ xe.

Quyền lợi

  • Bảo hiểm bao gồm bảo hiểm bắt buộc và tự nguyện, bảo vệ xe trong trường hợp xảy ra các sự cố va chạm gây hư hỏng hay bị mất cắp... khách hàng sẽ được bồi thường để khắc phục thiệt hại, giúp khách hàng chủ động hơn về tài chính và yên tâm hơn trong việc sử dụng xe.

Tính năng

  • Đối tượng bảo hiểm là xe ô tô, xe cơ giới..
  • Rủi ro được bảo hiểm phụ thuộc vào quy định của các điều khoản bảo hiểm, hệ thống Gara hỗ trợ toàn quốc.
  • Mức phí ưu đãi so với thị trường.
  • Hỗ trợ dịch vụ bồi thường nhanh chóng, chuyên nghiệp.