Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Bảo hiểm xây dựng
lắp đặt

Bảo hiểm cho những thiệt hại về vật chất trong quá trình xây dựng công trình, lắp đặt.

Quyền lợi

  • Bảo hiểm cho những tổn thất phát sinh trong quá trình xây lắp công trình (như công trình xây dựng nhà ở, khách sạn, nhà máy xí nghiệp, công trình thủy lợi, công trình dân dụng…)/lắp đặt các thiết bị máy móc, thiết bị hay cấu trúc bằng thép.

Tính năng

  • Đối tượng bảo hiểm là công trình đang xây dựng hoặc máy móc thiết bị trong quá trình lắp đặt.
  • Bồi thường những thiệt hại xảy ra với tài sản được bảo hiểm.
  • Mức phí ưu đãi so với thị trường.
  • Hỗ trợ dịch vụ bồi thường nhanh chóng, chuyên nghiệp.