Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Bảo hiểm sức khoẻ

Là gói giải pháp bảo vệ toàn diện được thiết kế riêng cho từng doanh nghiệp

Quyền lợi

  • Quyền lợi gồm bảo hiểm tai nạn, sinh mạng, nội trú, ngoại trú, chăm sóc răng..chi tiết sẽ thiết kế phù hợp với mức ngân sách và nhu cầu của doanh nghiệp

Tính năng

  • Bảng quyền lợi được thiết kế theo nhu cầu và ngân sách của từng doanh nghiệp.
  • Phí tối thiểu cho mỗi nhân viên chỉ từ 2 triệu VNĐ.
  • Ưu đãi giảm phí, miễn giảm thời gian chờ theo số lượng nhân viên tham gia khi mua qua ACB.
  • Được khấu trừ chi phí khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.