Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Bảo hiểm mọi rủi ro
tài sản

Bảo hiểm toàn diện cho tài sản trước những rủi ro bất ngờ.

Quyền lợi

  • Bảo vệ tài sản trước những tổn thất, phá huỷ hay tổn hại do bất kỳ nguyên nhân nào gây ra, ngoài các nguyên nhân bị loại trừ.

Tính năng

  • Đối tượng tham gia là các chủ sở hữu tài sản hoặc sử dụng tài sản như: chủ xí nghiệp, chủ nhà máy, chủ kho hàng….
  • Đối tượng bảo hiểm: Nhà cửa, máy móc, trang thiết bị, vật tư hàng hoá, nguyên vật liệu, kho hàng, trụ sở/văn phòng làm việc
  • Mức phí ưu đãi so với thị trường.
  • Hỗ trợ dịch vụ bồi thường nhanh chóng, chuyên nghiệp.