Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Bất động sản

Danh sách bất động sản

Bộ lọc
ACB

Nhà và đất tại Khu phố 6 - Phường Ba Đồn - Thị xã Ba Đồn - Tỉnh Quảng Bình

Giá: 316.436.080 VNĐ
Diện tích: 445,5 m2
Tỉnh/ thành phố: Quảng Bình

ACB

Nhà tại Khu phố 6 - Phường Ba Đồn - Thị xã Ba Đồn - Tỉnh Quảng Bình

Giá: 316.436.080 VNĐ
Diện tích: 202,1 m2
Tỉnh/ thành phố: Quảng Bình

ACB

Nhà mặt tiền Đường An Hải Đông 1, quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Giá: 17.201.260.000 VNĐ
Diện tích: 155,8 m2
Tỉnh/ thành phố: Đà Nẵng