Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Sản Phẩm Bảo Hiểm Liên Kết Chung SUN – Sống Tinh Hoa

Giải pháp giúp bạn xây dựng kế hoạch tích lũy và chuyển giao cho thế hệ tương lai một cách vẹn toàn

Quyền lợi

 • Tích lũy hiệu quả với lãi suất đảm bảo trong suốt thời hạn bảo hiểm và các khoản thưởng hấp dẫn
 • Bảo vệ vượt trội
 • Đảm bảo chi trả quyền lợi đã cam kết & tăng mức bảo vệ và miễn thẩm định khi gia tăng trách nhiệm tài chính

Tính năng

 • Phí bảo vệ đặc biệt ưu đãi với mức phí thấp, quyền lợi bảo vệ cao từ 1,5 tỷ đồng, quyền lợi chăm sóc sức khỏe đặc biệt đến 10 triệu/ngày
 • Đóng phí và đầu tư thêm theo nhu cầu
 • Rút tiền mọi lúc theo nhu cầu tài chính
 • Ưu đãi mở rộng mức miễn khám sức khỏe và mức miễn chứng minh tài chính
 • Tham gia đơn giản, nhanh chóng

Điều kiện

 • Tuổi tham gia hợp đồng: Từ 30 ngày tuổi đến 65 tuổi
 • Tuổi tối đa khi kết thúc hợp đồng: 100 tuổi
 • Thời hạn bảo hiểm: Bằng 100 trừ tuổi tham gia của Người được bảo hiểm
 • Thời hạn đóng phí: Bằng Thời hạn bảo hiểm. Tuy nhiên, Khách hàng có thể đóng phí linh hoạt từ Năm hợp đồng thứ 4
 •  Kế hoạch đóng phí: Năm, nửa năm hoặc quý

Lưu ý

Sản phẩm bảo hiểm liên kết chung SUN – Sống Tinh Hoa được cung cấp bởi Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam. Việc tham gia sản phẩm bảo hiểm này không phải là điều kiện bắt buộc để Quý khách được thực hiện các hoạt động và/hoặc sử dụng dịch vụ của Ngân hàng.

Thông tin cần thiết

0