Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt ACB Medical Care

Quyền lợi

 • Bảo lãnh viện phí, không cần chi trả bằng tiền mặt tại các cơ sở khám chữa bệnh uy tín có thỏa thuận với Bảo Việt
 • Phạm vi bảo hiểm rộng: Ốm đau, bệnh tật, tai nạn, thai sản, răng
 • Thủ tục tham gia đơn giản, không yêu cầu khám sức khỏe trước khi đăng ký

Tính năng

 • 5 chương trình bảo hiểm sức khỏe: Ốm đau, bệnh tật; Tai nạn; Tính mạng; Nha khoa; Thai sản
 • Phạm vi bảo hiểm rộng với mạng lưới bảo lãnh viện phí khắp cả nước với hơn 90 bệnh viện/ phòng khám (tùy chọn cơ sở khám bệnh)
 • Thủ tục tham gia đơn giản, KHÔNG yêu cầu khám sức khỏe trước khi đăng ký
 • Được bảo lãnh viện phí, không cần chi trả bằng tiền mặt tại các cơ sở khám chữa  bệnh uy tín có thỏa thuận với Bảo Việt
 • Ưu đãi giảm phí đa dạng lên tới 30%: 
  Giảm phí năm đầu tiên tham gia, giảm phí theo tỷ lệ đồng chi trả, giảm phí theo gia đình, giảm phí hợp đồng tái tục khi có tỷ lệ bồi thường thấp

Điều kiện

 • Công dân Việt Nam, người nước ngoài đang công tác/ học tập tại Việt Nam
 • Từ 15 ngày tuổi đến 60 tuổi tham gia mới
 • Tham gia tái tục đến 65 tuổi

Liên hệ

Đến Chi nhánh/ Phòng giao dịch ACB gần nhất hoặc tạo cuộc hẹn qua mạng

Liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - (028) 38 247 247 - 1800 57 77 75

Thông tin cần thiết

0