Category > Product Detail
Tương Lai Thịnh Vượng

Tương Lai Thịnh Vượng

Tương Lai Thịnh Vượng

Luôn an tâm khi kế hoạch cho tương lai thịnh vượng được đảm bảo bởi Manulife

Đầu tư hiệu quả

Đầu tư gia tăng tài sản một cách hiệu quả với sự trợ giúp từ các chuyên gia tài chính hàng đầu

Bảo vệ dễ dàng

Bảo vệ dễ dàng cho bản thân và cả gia đình với các quyền lợi bảo hiểm bổ trợ đi kèm

Linh hoạt theo nhu cầu

Linh hoạt trong bảo vệ và đầu tư theo nhu cầu tại từng thời điểm

A. Quyền lợi đầu tư

1. Lựa chọn giữa 6 quỹ đầu tư khác nhau:
Khách hàng có thể lựa chọn giữa 6 quỹ đầu tư khác nhau với mức độ rủi ro từ thấp đến cao tùy theo khẩu vị rủi ro của mình và nhận được lãi suất theo kết quả đầu tư tương ứng.
2. Quyền lợi duy trì hợp đồng:
- Quyền lợi duy trì hợp đồng định kỳ: 3% giá trị bình quân của Giá trị tài khoản cơ bản trong 3 năm gần nhất.
- Quyền lợi duy trì hợp đồng đặc biệt: lên đến 600% phí cơ bản.
3. Quyền lợi đáo hạn:
Tổng Giá trị hoàn lại của hợp đồng tại thời điểm đáo hạn.

B. Quyền lợi bảo vệ

1. Quyền lợi bảo vệ ưu việt:
Chỉ cần trả thêm một khoản phí hợp lý, Khách hàng sẽ an tâm trước rủi ro không lường trước trong cùng một Hợp Đồng với các quyền lợi ưu việt trước các rủi ro y tế, thương tật, tai nạn, bệnh lý nghiêm trọng...
2. Quyền lợi khi Tử vong:
Khách hàng có thể lựa chọn giữa
- Kế hoạch bảo hiểm cơ bản: Giá trị tài khoản đóng thêm cộng giá trị lớn hơn giữa Số tiền bảo hiểm và Giá trị tài khoản cơ bản; hoặc
- Kế hoạch bảo hiểm nâng cao: toàn bộ Giá trị tài khoản hợp đồng (bao gồm Giá trị tài khoản cơ bản và Giá trị tài khoản đóng thêm) công với Số tiền bảo hiểm

C. Quyền lợi linh hoạt

1. Quyền lợi bảo vệ linh hoạt:
- Tăng giảm mệnh giá bảo hiểm
- Lựa chọn các sản phẩm bổ trợ theo nhu cầu
- Tạm ngưng đóng phí và vẫn được bảo vệ (*)
(*) Với điều kiện Giá trị tài khoản hợp đồng còn đủ để duy trì các khoản khấu trừ
2. Quyền lợi đầu tư linh hoạt:
- Lựa chọn và thay đổi các quỹ đầu tư theo nhu cầu
- Rút tiền bất cứ lúc nào, hoàn toàn miễn phí
- Chủ động đầu tư thêm lên đến 10 lần phí bảo hiểm cơ bản

Một số thông tin cần lưu ý

1. Tuổi tham gia: 1 tháng tuổi - 65 tuổi

2. Tuổi kết thúc hợp đồng: đến tuổi 85

3. Để đảm bảo quyền lợi của mình, khách hàng cần kê khai thông tin đầy đủ, trung thực - đặc biệt là thông tin về sức khỏe và tiền sử bệnh - khi hoàn tất Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, và thông báo cho Manulife những thay đổi liên quan đến Bên mua bảo hiểm và Người được bảo hiểm.

Tài liệu này chỉ giới thiệu tóm tắt đặc điểm của sản phẩm và không phải là hợp đồng bảo hiểm. Mọi quy định, điều kiện và quyền lợi của sản phẩm sẽ được thực hiện theo quy tắc, điều khoản bảo hiểm của sản phẩm Tương Lai Thịnh Vượng.

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối
  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi