Category Doanh nghiệp > Product Detail
Web Content Viewer

Nhờ thu xuất khẩu

Nhờ thu xuất khẩu

Doanh nghiệp xuất khẩu ủy thác cho ACB thu hộ tiền từ người nhập khẩu căn cứ vào bộ chứng từ gửi hàng kèm theo với điều kiện nếu người nhập khẩu trả tiền hoặc chấp nhận hối phiếu thì ACB sẽ trao bộ chứng từ gửi hàng cho người nhập khẩu để nhận hàng.

Tư vấn

Được tư vấn nghiệp vụ nhằm giảm thiểu rủi ro và chi phí.

Hỗ trợ tài chính

Được hỗ trợ tài chính thông qua chương trình tài trợ xuất khẩu, chiết khấu bộ chứng từ ...

An toàn

An toàn, bảo mật thông tin

Doanh nghiệp

Doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa với điều khoản thanh toán là phương thức nhờ thu.

Tiện ích

Khách hàng có thể kiểm tra tình trạng xử lý bộ chứng từ bằng tiện ích "Tra soát bộ chứng từ xuất khẩu" trên ACB Online dành cho Thanh toán quốc tế

Yêu cầu hồ sơ

Hồ sơ pháp lý

Thư xuất trình chứng từ nhờ thu

Bộ chứng từ hàng hóa xuất khẩu

Hợp đồng ngoại thương (nếu có) 

Dịch vụ đi kèm

Tài trợ xuất khẩu, chiết khấu bộ chứng từ…

Phí

Tham khảo biểu phí hiện hành 

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối

Liên hệ ACB gần nhất để được tư vấn và đăng ký

Đặt lịch hẹn

Đến Chi nhánh/ Phòng giao dịch gần nhất

Trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - 028 38 247 247 1800 57 77 75 (miễn phí, dành cho khách hàng ưu tiên)

Chuẩn bị

Hồ sơ pháp lý

Giấy đăng ký thông tin tài khoản

  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi