Category Doanh nghiệp > Product Detail
Web Content Viewer

Cho vay TDH đầu tư TSCĐ & dự án

Cho vay TDH đầu tư TSCĐ & dự án

Thanh toán các chi phí đầu tư mới hoặc mở rộng để sửa chữa, nâng cấp văn phòng làm việc, nhà xưởng, nhà kho, thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải.

Linh hoạt lựa chọn phương thức trả nợ gốc

Khách hàng được linh hoạt lựa chọn phương thức trả nợ gốc: trả đều/ không đều tùy theo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của DN

Tư vấn và cung cấp giải pháp tài chính phù hợp với tình hình hoạt động

Khách hàng được tư vấn và cung cấp giải pháp tài chính phù hợp với tình hình hoạt động của doanh nghiệp

Giảm áp lực về tài chính

Khách hàng được vay với số tiền trên 10 tỷ đồng và làm giảm áp lực tài chính

Doanh nghiệp

Khách hàng SB, SE, ME, MM&LC (bao gồm cả doanh nghiệp tư nhân) 

Tiện ích

Khách hàng được linh hoạt lựa chọn phương thức trả nợ gốc: trả đều/ không đều tùy theo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của DN

Giảm áp lực về tài chính

Được vay vốn lưu động trong khoảng thời gian trung hạn

Được tư vấn và cung cấp giải pháp tài chính phù hợp với tình hình hoạt động của DN

Đặc điểm

Loại tiền cho vay: VND

Số tiền cho vay: ≥ 10 tỷ đồng

Thời gian cho vay: Thời hạn cho vay không vượt quá thời hạn hoạt động của dự án

Thời gian ân hạn: Có thể ân hạn vốn gốc và/hoặc lãi vay tùy theo kết quả thẩm định dòng tiền của dự án

Phương thức cho vay: từng lần

Phương thức thu nợ: Lãi trả hàng tháng

Vốn gốc trả định kỳ hàng tháng/ quý/ 6 tháng

Có thể ân hạn gốc và/hoặc lãi

Lãi suất

Theo quy định của ACB trong từng thời kỳ

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối

Liên hệ ACB gần nhất để được tư vấn và đăng ký

Đặt lịch hẹn

Đến Chi nhánh/ Phòng giao dịch gần nhất

Trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - 028 38 247 247 1800 57 77 75 (miễn phí, dành cho khách hàng ưu tiên)

Chuẩn bị

Hồ sơ pháp lý

Giấy đăng ký thông tin tài khoản

  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi