Category Doanh nghiệp > Product Detail
Web Content Viewer

SME - GÓI PHÍ ECO

SME - GÓI PHÍ ECO

Trả phí một lần, giao dịch không giới hạn cho doanh nghiệp SME

Trả phí một lần

Giao dịch không giới hạn ccho doanh nghiệp SME

SME - GÓI PHÍ ECO

- Điều kiện: khách hàng doanh nghiệp SME 
- Đặc điểm:

 •  Phí trọn gói 60.000VND/tháng, cố định 9 tháng 
 •  Sử dụng miễn phí 16 dịch vụ Ngân hàng trong nước
 •  Không hạn chế số lần/quy mô sử dụng dịch vụ
 •  Hiệu lực toàn quốc. Áp dụng cho tất cả các kênh giao dịch

Liên hệ

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ
- Contact Center 24/7: 1900 54 54 86 hoặc (028) 38 247 247 

 • Trang đầu
 • Trước
 • 1
 • Sau
 • Trang cuối
 • 0
 • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

 • Thông báo lỗi