Category > Sub Category
Web Content Viewer

Chương trình khuyến mãi

CHỌN SỐNG MỚI, TRỌN CHẤT TÔI

Gói “CHỌN SỐNG MỚI, TRỌN CHẤT TÔI” là giải pháp tài chính thông minh, tiện lợi 2 trong 1 khi vừa gửi tiết kiệm sinh lời tối đa vừa được bảo vệ & hoàn tiền vượt trội

SỐNG ĐAM MÊ - DÀNH CHO KHÁCH HÀNG PHỔ THÔNG

Chương trình khuyến mại “Sống Đam Mê” dành cho Khách hàng phổ thông khi mua sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của Sun Life Việt Nam qua kênh phân phối Ngân hàng ACB trong Quý 02.2022

SỐNG ĐAM MÊ - Dành cho Khách hàng Ưu tiên

Chương trình khuyến mại “Sống Đam Mê” dành cho Khách hàng Ưu tiên khi mua sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của Sun Life Việt Nam qua kênh phân phối Ngân hàng ACB trong Quý 02.2022

SỐNG ĐAM MÊ - Dành cho Khách hàng tiết kiệm gia đình Việt

Chương trình khuyến mại “Sống Đam Mê” dành cho Khách hàng cá nhân và là thành viên tham gia gói tài chính Gia Đình Việt khi mua sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của Sun Life Việt Nam qua kênh phân phối Ngân hàng ACB trong Quý 02.2022

SỐNG ĐAM MÊ - Dành cho Khách hàng Thẻ tín dụng

Chương trình khuyến mại “Sống Đam Mê” dành cho Khách hàng Thẻ tín dụng khi mua sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của Sun Life Việt Nam qua kênh phân phối Ngân hàng ACB trong Quý 02.2022

SỐNG ĐAM MÊ - Dành cho Khách hàng Doanh nghiệp

Chương trình khuyến mại “Sống Đam Mê” dành cho Khách hàng Doanh nghiệp khi mua sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của Sun Life Việt Nam qua kênh phân phối Ngân hàng ACB trong Quý 02.2022

SỐNG ĐAM MÊ - Dành cho sản phẩm SUN - Bạn Đồng Hành

Chương trình khuyến mại “Sống Đam Mê” dành cho sản phẩm SUN - Bạn Đồng Hành khi mua sản phẩm bảo hiểm tai nạn của Sun Life Việt Nam qua kênh ACB ONE trong Quý 02.2022

SỐNG ĐAM MÊ - Dành cho sản phẩm SUN - Sống Vững Vàng

Chương trình khuyến mại “Sống Đam Mê” dành cho sản phẩm SUN - Sống Vững Vàng khi mua sản phẩm bảo hiểm ung thư của Sun Life Việt Nam qua kênh ACB ONE trong Quý 02.2022