Category Doanh nghiệp > Sub Category
Web Content Viewer

Tài trợ xuất khẩu

TÀI TRỢ THU MUA DỰ TRỮ

Hỗ trợ vốn cho Doanh nghiệp thu mua nguyên vật liệu dự trữ trước khi có đơn hàng xuất khẩu

TT XUẤT KHẨU TRƯỚC GIAO HÀNG

Hỗ trợ vốn lưu động cho Doanh nghiệp để thực hiện đơn hàng xuất khẩu

XUẤT NHẬP KHẨU TRỌN GÓI

Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu có nhu cầu nhập khẩu để phục vụ hoạt động xuất khẩu

TT XUẤT KHẨU SAU GIAO HÀNG

ACB ứng trước vốn cho doanh nghiệp trong thời gian chờ nhận thanh toán từ đối tác nhập khẩu sau khi khách hàng đã giao hàng