Category Doanh nghiệp > Sub Category
Web Content Viewer

Bảo lãnh

BẢO LÃNH TRONG NƯỚC

ACB phát hành cam kết bảo lãnh nhằm bảo đảm thực hiện các nghĩa vụ cam kết của Quý khách hàng đối với đối tác trong nướ, giúp Quý khách hàng quản lý dòng tiền hiệu quả và giảm thiểu rủi ro trong quá trình hoạt động kinh doanh

BẢO LÃNH RA NƯỚC NGOÀI

ACB phát hành cam kết bảo lãnh nhằm bảo đảm thực hiện các nghĩa vụ cam kết của Quý khách hàng đối với đối tác ngoài nước

BẢO LÃNH TÍN CHẤP MỘT PHẦN

Khi phát hành CKBL, Quý Khách hàng chỉ phải ký quỹ một phần giá trị CKBL, tỷ lệ ký quỹ từ 0%

BẢO LÃNH TIỀN GHI CÓ TRONG TƯƠNG LAI

ACB phát hành CKBL quy định CKBL chỉ có hiệu lực/có giá trị yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh khi tài khoản của khách hàng tại ACB nhận được số tiền ghi có trong tương lai theo thỏa thuận tại Hợp đồng

BẢO LÃNH CHO CHỦ ĐẦU TƯ TRONG VIỆC BÁN, CHO THUÊ MUA NHÀ Ở HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI

ACB bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư trong việc bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với người mua nhà

BẢO LÃNH NHÀ THẦU LIÊN DANH

ACB phát hành cam kết bảo lãnh nhằm bảo đảm thực hiện các nghĩa vụ cam kết của Liên danh đối với đối tác trong nước

GIẢI PHÁP VƯỢT TRỘI, QUÀ TẶNG NGẬP TRÀN

Chương trình khuyến mại dành cho Khách hàng doanh nghiệp giao dịch bảo lãnh trong nước, vay vốn tại ACB

BẢO LÃNH NGAY - SĂN VẬN MAY

Bảo lãnh trong nước có thu phí từ 10 triệu đồng/giao dịch