Category Doanh nghiệp > Sub Category
Web Content Viewer

Tiền gửi không kỳ hạn

TÀI KHOẢN THANH TOÁN

Thực hiện các giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt một cách nhanh chóng và chính xác.

TIỀN GỬI ĐẦU TƯ TRỰC TUYẾN

Là tài khoản tiền gửi không kỳ hạn dành cho tổ chức tại ACB để nhận lãi suất cao hơn qua kênh ACB Online hoặc tại quầy

TIỀN GỬI BẬC THANG

Là tài khoản tiền gửi không kỳ hạn với lãi suất tăng dần theo mức gửi của tổ chức tại ACB

TÀI KHOẢN VƯỢT TRỘI

Gia tăng lợi ích theo quy mô giao dịch của Doanh nghiệp

TÀI KHOẢN SỐ ĐẸP

Là tính năng cho khách hàng doanh nghiệp được chỉ định số tài khoản theo nhu cầu của khách hàng

TÀI KHOẢN KÝ QUỸ

Hỗ trợ cho các doanh nghiệp cần chứng minh năng lực tài chính trong các lĩnh vực pháp luật quy định phải ký quỹ.

TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Tiền gửi thanh toán chứng khoán là tài khoản tiền gửi không kỳ hạn dành cho tổ chức tại ACB, giúp doanh nghiệp giao dịch chứng khoán thông thường/chứng khoán ký quỹ tại ACBS hoặc các công ty chứng khoán khác có liên kết với ACB.

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN DÀNH CHO KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

"Dù bạn đứng yên nhưng dòng tiền vẫn dI chuyển". Các giải pháp giao dịch trực tuyến dành cho KHDN. Làm việc tại nhà, hạn chế tiếp xúc trực tiếp không còn là vấn đề khi duy trì hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp.

MỞ TÀI KHOẢN DOANH NGHIỆP VÀ ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN

eForm Doanh nghiệp là tiện ích mới hỗ trợ Doanh nghiệp có thể đăng ký dịch vụ, mở tài khoản thanh toán từ xa và giao dịch được ngay mà không cần đến Ngân hàng

QUỸ VẮC-XIN PHÒNG COVID-19

ACB miễn phí các giao dịch chuyển tiền đến Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19