Category Doanh nghiệp > Sub Category
Web Content Viewer

Vận hành doanh nghiệp mới thành lập

ACB BUSINESS APP

Ứng dụng ngân hàng di động dành cho doanh nghiệp

NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ

Là dịch vụ Doanh nghiệp lập Giấy nộp tiền trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của Cơ Quan Thuế hoặc dịch vụ ACB Online

DỊCH VỤ CHI LƯƠNG

Là dịch vụ ACB cung cấp cho Doanh nghiệp định kỳ trả lương cho nhân viên

THẤU CHI

Đáp ứng nhu cầu vốn lưu động thiếu hụt tạm thời trong hoạt động sản xuất kinh doanh

BẢO LÃNH

ACB cam kết thực hiện bảo lãnh nhanh chóng, giúp tạo niềm tin và sự an tâm từ đối tác trong quá trình dự thầu/giao thương

ACB VISA BUSINESS DEBIT

Là sản phẩm thẻ ghi nợ mang thương hiệu Visa được kết nối tài khoản thanh toán doanh nghiệp, cho phép chủ thẻ thực hiện các giao dịch phục vụ hoạt động của Tổ chức trong và ngoài nước.

GÓI PHÍ TRẢ TRƯỚC TTQT

Khách hàng chỉ trả phí cho 01 Gói - Package để: Không mất thêm phí chuyển tiền; Không chi thêm điện phí; Không giới hạn số lệnh chuyển tiền