Category Doanh nghiệp > Product Detail
Web Content Viewer

TÀI TRỢ HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY LẮP

TÀI TRỢ HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY LẮP

Đáp ứng nhu cầu vốn để thực hiện hoạt động xây lắp, Hợp đồng thi công xây lắp.

Tài sản bảo đảm là khoản phải thu/ quyền phát sinh

Tài sản bảo đảm là khoản phải thu/ quyền phát sinh từ Hợp đồng thi công xây lắp ACB tài trợ.

Thời hạn vay linh hoạt

Thời hạn vay linh hoạt theo tiến độ thực hiện Hợp đồng thi công xây lắp.

Đối tượng khách hàng

Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thi công xây lắp.

Đặc điểm

- Thời hạn vay:
+ Thời hạn của hạn mức tín dụng: 12 tháng
+ Thời hạn vay từng lần giải ngân: phù hợp với thời gian thi công xây lắp và dòng tiền trả nợ của khách hàng, tối đa không quá 12 tháng
- Loại tiền vay: VND
- Phương thức cho vay: hạn mức/ từng lần

Tiện ích

- Tỷ lệ  tài trợ tối đa: lên đến 80% giá trị hợp đồng
- Đáp ứng nhu cầu tài chính trọn gói: bao gồm bảo lãnh, tín dụng, thanh toán theo giai đoạn từ lúc dự thầu, thực hiện hợp, nghiệm thu.

Liên hệ

- Vui lòng liên hệ Chi nhánh/ PGD ACB gần nhất để được tư vấn cụ thể, hoặc
- Trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - 028 38 247 247 1800 57 77 75

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối
  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi