Category Doanh nghiệp > Product Detail
Web Content Viewer

TÀI TRỢ HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI TRONG NƯỚC

TÀI TRỢ HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI TRONG NƯỚC

Đáp ứng nhu cầu vốn thu mua hàng hóa/ nguyên vật liệu phục vụ cho việc sản xuất, kinh doanh nhằm thực hiện hợp đồng thương mại đã ký kết

Tài sản bảo đảm là khoản phải thu/ quyền phát sinh

Tài sản bảo đảm là khoản phải thu/ quyền phát sinh từ Hợp đồng thương mại trong nước ACB tài trợ.

Thời hạn vay linh hoạt

Thời hạn vay linh hoạt theo thời hạn thực hiện Hợp đồng và dòng tiền trả nợ của khách hàng.

Đối tượng khách hàng

Doanh nghiệp là Bên bán hàng hóa/cung ứng dịch vụ

Đặc điểm

- Loại tiền vay: VND
- Thời hạn vay:
+ Thời hạn của hạn mức tín dụng: 12 tháng
+ Thời hạn từng lần giải ngân: không quá 06 tháng và phù hợp với chu kỳ kinh doanh của khách hàng.
- Phương thức cho vay: hạn mức/ từng lần

Tiện ích

- Tỷ lệ  tài trợ tối đa: lên đến 70% giá trị hợp đồng.
- Khách hàng được ACB cấp tín dụng khi xuất trình hợp đồng thương mại trong nước.

Liên hệ

- Vui lòng liên hệ Chi nhánh/ PGD ACB gần nhất để được tư vấn cụ thể, hoặc
- Trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - 028 38 247 247 1800 57 77 75

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối
  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi