Category Doanh nghiệp > Product Detail
Web Content Viewer

GÓI ƯU ĐÃI CHO VAY NGẮN HẠN

GÓI ƯU ĐÃI CHO VAY NGẮN HẠN

ACB hỗ trợ nhu cầu bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Lãi suất cho vay ưu đãi

Lãi suất cho vay thấp nhất 5.5% (cố định 3 tháng) và 6.0% (cố định 6 tháng)

Ưu đãi phí thanh toán quốc tế và bảo lãnh

Giảm tối đa 40%

Ưu đãi phí huy động và dịch vụ tài chính

Ưu đãi đến 100% đối với giao dịch online và 50% đối với giao dịch tại quầy

Đối tượng

Doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực thương mại, sản xuất, xây dựng, dịch vụ có nhu cầu vay bổ sung vốn ngắn hạn

Điều kiện áp dụng

Doanh nghiệp thỏa điều kiện ưu đãi của ACB trong từng thời kỳ.

Thời gian triển khai

Từ nay đến hết 31/5/2021

Gói ưu đãi

• Lãi suất cho vay VND
- Thấp nhất 5.5%/năm (cố định 3 tháng), 6.0%/năm (cố định 6 tháng)
• Phí thanh toán quốc tế và phí bảo lãnh: giảm tối đa 40% so với biểu phí
• Phí huy động và dịch vụ tài chính: giảm phí chuyển tiền trong nước
- Online: tối đa 100%
- Tại quầy: tối đa 50%
(Mức ưu đãi chi tiết Quý Doanh nghiệp vui lòng liên hệ ACB để được hướng dẫn)

Liên hệ

(*) Liên hệ CN/PGD gần nhất để biết thêm chi tiết về điều kiện và nội dung ưu đãi

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối
  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi