Category Doanh nghiệp > Product Detail
Web Content Viewer

BẢO LÃNH TÍN CHẤP MỘT PHẦN

BẢO LÃNH TÍN CHẤP MỘT PHẦN

Khi phát hành CKBL, Quý Khách hàng chỉ phải ký quỹ một phần giá trị CKBL, tỷ lệ ký quỹ từ 0%

Đơn giản

Thủ tục đơn giản, thời gian phát hành bảo lãnh nhanh chóng

Mức ký quỹ thấp

Tỷ lệ ký quỹ thấp, ký quỹ theo từng CKBL phát hành

Phí cạnh tranh

Biểu phí cạnh tranh, hợp lý

Doanh nghiệp sử dụng

Các khách hàng doanh nghiệp (không bao gồm doanh nghiệp tư nhân) thỏa các tiêu chí để cấp mức bảo lãnh tín chấp một phần theo quy định của ACB

Loại CKBL áp dụng

Bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh bảo hành, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước, bảo lãnh vay vốn

Đặc điểm

- Loại tiền: VND hoặc ngoại tệ (thỏa quy định của nhà nước về quản lý ngoại hối)
- Nghĩa vụ bảo lãnh hợp pháp
- Thời hạn: theo đề nghị của Quý khách hàng và phù hợp với chứng từ phát sinh nghĩa vụ bảo lãnh

Dịch vụ đi kèm

Xác thực thư bảo lãnh bằng nhiều phương thức: văn bản, qua ACB online, SWIFT

Liên hệ

- Vui lòng liên hệ Chi nhánh/Phòng giao dịch của ACB gần nhất để được tư vấn
- Hồ sơ chuẩn bị:
 + Hồ sơ pháp lý;
 + Chứng từ phát sinh nghĩa vụ bảo lãnh (Hồ sơ mời thầu, Thông báo trúng thầu, Hợp đồng kinh tế …)
+ Hồ sơ tài sản bảo đảm

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối
  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi